3576150930_b23964d20b.jpg (393×103)
Може да проследите пратките си чрез бутона "Проследи пратка" от Виртуалния офис най-долу на сайта ми.

ОПРЕСНИ ТАБЛИЦАТА

 

Доставка


Получател

Адрес

Дата на

изпращане

Ирен Барева

гр. София

4 април 2019

Лилия Зафирова

гр. Банско

4 април 2019

Събина Кочмаларска

гр. Бургас

4 април 2019

Генадий Георгиев

гр. Варна

4 април 2019

Донка Маринова

гр. Раковски

4 април 2019

Зорница Иванова

гр. Враца

4 април 2019

Симеон Тонев

гр. Пазарджик

4 април 2019

Велина Михайлова

гр. Пловдив

4 април 2019

Радослав Георгиев Оведенски

гр. Благоевград

4 април 2019

Хатче Шукри

гр. Асеновград

4 април 2019

 

Получател

Адрес

Дата на

изпращане

Десислава Антонова

гр. Кирково

1 април 2019

Евгени Фотинов

гр. Варна

1 април 2019

Ралица Георгиева

гр. Стара Загора

1 април 2019

Богдана Краева

гр. Хисаря

1 април 2019

Милена Иванова Лазарова

гр. Благоевград

1 април 2019

Донка Маринова

гр. Раковски

1 април 2019

Стела Йорданова

гр. Нови Пазар

1 април 2019

Галина Колева Драганова

гр. Карнобат

1 април 2019

Надежда Тилева

гр. Петрич

1 април 2019

Десислава Каменова

гр. София

1 април 2019

Райна Иванова

гр. Асеновград

1 април 2019

Елена Рангелова

гр. Асеновград

1 април 2019

Христина Костова Иванова

гр. София

1 април 2019

 

Получател

Адрес

Дата на

изпращане

Радослав Георгиев Оведенски

гр. Благоевград

25 март 2019

Марияна Докина

гр. Разлог

25 март 2019

Таня Гласнова

гр. Бяла Слатина

25 март 2019

Таня Бакалова

гр. Велико Търново

25 март 2019

Полина Люлева

гр. Велико Търново

25 март 2019

Любомира Емилова Наумова Андреева

гр. Сливен

25 март 2019

Яница Тодоринова

гр. Своге

25 март 2019

Райна Иванова

гр. Асеновград

25 март 2019

Райна Друмева

гр. Варна

25 март 2019

Силвия Василева Василева

гр. Враца

25 март 2019

Веселка Данчева

гр. Видин

25 март 2019